سوناک و استارمر با یک “گفتگو” از سخنران در PMQs روبرو می شوند


$bp(“Brid_69207209”, {“id”:”24436″،”width”:”16″،”height”:”9″،”video”:”1191817″});

The post سوناک و استارمر با «گفتگوی» سخنران در PMQs اولین بار در Politics.co.uk ظاهر شد.


دیدگاهتان را بنویسید