بازیکنان فوتبال در حالی بازی را ادامه می دهند که آتشفشان اندونزی از پشت آنها خاکستر می ریزد | اخباردوربین ها یک تیم فوتبال اندونزیایی را در حال ادامه بازی خود در حالی که دود و خاکستر کوه Levotobi شروع به پرتاب کردن قله در این هفته کردند، گرفتند.

این مسابقه آماتور در منطقه Wulang Gitang در استان نوسا تنگگارا شرقی در حال برگزاری بود که فوران ناگهانی شروع شد، اما طبق گزارش ها، داور حاضر به توقف مسابقه نشد.

ملکی اولا، ناظری که این ویدئو را ضبط کرده است، می گوید: «در آن زمان، خاکستر آتشفشانی توسط باد به سمت غرب منفجر شد، بنابراین به زمین فوتبال نرسید.

“اگر گدازه بود، می دویدم.”

دیدگاهتان را بنویسید