ماموران پلیس نیویورک توله سگ های گرفتار شده در گاری مواد غذایی را در موج گرما نجات دادند | اخبارپنج توله سگ مضطر توسط افسران پلیس نیویورک در کوئینز در 15 ژوئن به دلیل موج گرما در منطقه نجات یافتند.

توله سگ ها در یک چرخ دستی مواد غذایی بوم غلتان در حالی که زنی سعی می کرد آنها را در خیابان بفروشد به دام افتاده بودند.

وقتی ماموران به توله سگ ها رسیدند، آنها خیس عرق و کم آبی بودند.

یکی از افسران در فیلم ضبط شده توسط دوربین بدن گفت: “این سگ ها ممکن است در عرض پنج دقیقه بمیرند.”

به گفته پلیس نیویورک، همه سگ ها قبل از اینکه به شدت مجروح شوند، نجات یافتند.

دیدگاهتان را بنویسید