تماشا کنید: اد دیوی در حالی که در کورس حمله کنت حرکت می کند سقوط می کند | اخباردر روز پنجشنبه 13 ژوئن، سر اد دیوی را در یک دوره حمله در نزدیکی رویال تونبریج ولز در کنت تماشا کنید.

آخرین توقف در تور مبارزات انتخاباتی خود شاهد بود که رهبر لیبرال دموکرات از زیر و از روی موانع چوبی بالا رفت، روی پل ها تعادل برقرار کرد و لاستیک ها را ورق زد.

یکی از ساکنان محلی به نام پیتر، که صاحب مسیر و زمین های کشاورزی نزدیک است، قبل از یک “رقابت دوستانه” به سیاستمدار نشان داد که چگونه با موانع کنار بیاید.

وقتی از او پرسیده شد که آیا او این دوره را توسط روزنامه نگاران در این رویداد تمرین کرده است، سر اد در پاسخ خندید: “به نظر می رسد من دارم؟”

دیدگاهتان را بنویسید