همسر بروس ویلیس و دمی مور سابق پست های احساسی روز پدر را به اشتراک می گذارند
این روز پدر بروس ویلیس توسط همه زنان شگفت انگیز زندگی او جشن گرفته شد زیرا همسرش اما همینینگ ویلیس، همسر سابقش دمی مور و همه فرزندانش یک پست صمیمانه را با هم به اشتراک گذاشتند.

دیدگاهتان را بنویسید