چارلز از دنبال نکردن «پادشاهان گذشته» پس از تغییر رنگ، «ناامید» است.
شاه چارلز مجبور شد تغییری در Trooping the Color امسال ایجاد کند و از اینکه نمی تواند از پادشاهان گذشته الگوبرداری کند ناامید می شود.

دیدگاهتان را بنویسید