911 در سراسر ایالت ماساچوست سقوط می کند


بر اساس گزارش سازمان آتش نشانی بوستون، سیستم اضطراری 911 در سراسر ایالت ماساچوست از کار افتاده است.

BFD روز سه‌شنبه در یک پست X هشداری صادر کرد و به کسانی که به خدمات اضطراری نیاز دارند توصیه کرد مستقیماً با بخش تماس بگیرند، از ایستگاه آتش‌نشانی محلی بازدید کنند یا جعبه آتش‌نشانی را بکشند – جعبه‌های قرمز رنگی که به آتش‌نشانی‌های اطراف در مورد موارد اضطراری هشدار می‌دهند.

این بخش نوشت: “سیستم فعلی 911 در سراسر ایالت عملیاتی نیست، اگر شرایط اضطراری دارید و به کمک نیاز دارید، به نزدیکترین جعبه آتش نشانی بروید یا با شماره 617-343-2880 با اداره آتش نشانی بوستون تماس بگیرید.” همچنین می توانید با مراجعه به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید